PL | Tuż obok

 

Polska Kafejka Językowa w Pankow oraz dwa centra kultury na Pankow - Zukunftswerkstatt Heinersdorf / Alte Apotheke i Stadtteilzentrum Pankow zapraszają do udziału w nowym projekcie, a w nim do licznych aktywności związanych z wymianą interkulturową!

Tegoroczny program jest syntezą tego, co znane i wypróbowane oraz nowych elementów. Aby wielu zainteresowanym umożliwić udział w tych imprezach, uplasowaliśmy punkty programu oferty ponadpokoleniowej i -narodowej w różnych dniach tygodnia, o różnych porach dnia oraz w różnych miejscach. Kultura w każdej formie, czy ta recypowana, czy też współtworzona, będzie i tym razem dynamicznym pomostem między ludźmi.

Oprócz bogatego programu dla dzieci spotkania u nas będą spotkaniami pokoleń. Na warsztatach kreatywnych (m.in. pisarskich, malarskich, kolażowania, czy teatralnych) oraz spotkaniach kulinarnych każdy bądzei miał okazję zaprezentować swoje umiejętności, bądź też nauczyć się czegoś nowego!

Wreszcie dialogi obywatelskie na aktualne tematy oraz imprezy kulturalne (wieczory z poezją, czy muzyką, wernisaże, odczyty...) jak i wspólne festyny w dzielnicy, których nie wolno nam tu pominąć, uzupełnią paletę programu projektu Tuż obok!

Serdecznie zapraszamy do Tuż obok - projektu realizowanego przy wsparciu Urzędu Dzielnicowego Pankow!

 

Kalendarz  

 

 

De | Nebenan

 

Mit dem Projekt Nebenan laden das SprachCafé Polnisch (Verein i. G.), die Zukunftswerkstatt Heinersdorf / Alte Apotheke und das Stadtteilzentrum Pankow zu vielfältigen Aktivitäten zum interkulturellen Austausch ein!

Das diesjährige Programm kombiniert Bewährtes mit Neuem. Um möglichst allen eine Teilnahme zu ermöglichen finden die herkunfts- und generationsübergreifenden Angebote an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten (Tag und Uhrzeit) statt. Dabei dient Kultur in jeglicher Form, ob als Akteur oder nur als passiver Zuhörer, als dynamische Brücke zwischen den Menschen. 

Neben dem reichhaltigen Kinderprogramm wird auch der Generationsaustausch in Erzählrunden gepflegt. Bei Kreativ-Workshops (u.a. Schreiben, Malen/Collagieren, Theater) und Kochabenden hat jeder die Chance zu zeigen was er kann und ggf. etwas dazu zu lernen!

Ferner runden Bürgerdialoge zu aktuellen Themen und kulturelle Veranstaltungen (Literatur – und Poesieabende, Musik, Vernissagen, Lesungen…) und nicht zu vergessen gemeinsame Feste (Dorffest, Fest an der Panke) das Programm von Nebenan ab!

Herzlich willkommen zu Nebenan, einem Projekt mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow!

 

Kalender