Pl | KAFEJKA DLA DZIECI

○             Spotkania z językiem polskim dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
○             Poczytajmy, pogadajmy... o dwujęzycznej literaturze dla dzieci
○             Leniwa niedziela: literatura, kreatywność & mini-brunch dla dzieci i dorosłych 
○             Kolorowy stół – zajęcia plastyczne 
○             Warsztaty kreatywne z różnych dyscyplin dla osób w każdym wieku 
○             Berlińskie Dni Bajek, różne festyny & atrakcje dla dzieci i dorosłych
○            
Warsztaty i seminaria dla rodziów i wychowawców dzieci dwu- i wielojęzycznych

 

 >>> AKTUALNE TERMINY

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

De | SPRACHCAFÉ FÜR KINDER

○             Begegnungen mit der polnischen Sprache für Vorschul- und Schulkinder
○             Lasst uns lesen, lasst uns reden... über die zweisprachige Kinderliteratur
○             Fauler Sonntag: Literatur, Kreatives & Min-Brunch für Kinder und Erwachsene
○             Bunter Basteltisch
○             Kreative Workshops in diversen Disziplinen für alle Altersstufen 
○             Berliner Märchentage, div. Feste & Specials für Kinder und Erwachsene
○            
 Workshops und Seminare für Eltern und Erzieher*innen der zwei- und mehrsprachigen                         Kinder

 

>>> AKTUELLE TERMINE